24 mei 2010.

Op het Balloérveld vlak bij Assen zijn de resten van een tankgracht te zien. Omdat dit op een mooi stuk hei is heb ik hier een wandeling gemaakt, ik heb de hele tankgracht af gelopen. Dit viel zo nu en dan niet mee omdat het soms geheel overgroeid is met bomen en soms andere steekstruiken.


Klik op de foto voor een grotere afbeelding.


Literatuur H. Luinge, Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord Nederland (Bedum 1991):

Beschrijving: Groot stelsel aan bovengrondse loopgraven, aan weerszijden eindigend in mitrailleursnesten, gelegen in het Balloërveld. Het stelsel maakte vermoedelijk deel uit van de zogenaamde Frieslandriegel.

Oorlogsgeschiedenis: In de nazomer van 1944 besloot de Duitse bezetter tot het aanleggen van nieuwe verdedigingslinies, hiertoe gedwongen door het oprukken van de geallieerden. Zo werd in Nederland het werk aan de Atlantikwall (aan de kust) stopgezet. De Organisation Todt, die hier de bouwleiding had, kreeg opdracht nieuwe verdedigingswerken aan te leggen in het oosten van het land. Oostelijk van de IJssel, Drentse Hoofdvaart, Noord-Willemsvaart en zo noordelijker richting Delfzijl werd een dubbele tankgrachtenlinie aangelegd. De linie werd ook wel de Frieslandriegel genoemd. De linie werd aangelegd met het oog op een mogelijk aanval van de geallieerden vanuit Friesland. Ten westen van de genoemde waterlopen werden loopgraven parallel aan en haaks op de waterwegen aangelegd, hier en daar versterkt met schuttersputten. Aan de oostzijde werd dit loopgravenstelsel direct naast het water voortgezet. Verder oostelijk werden twee zigzaggende tankgrachten aangelegd. Ook zij werden aan de westzijde voorzien van loopgraven en schuttersputten, waarvan dit object een voorbeeld is.
klik hier

klik hier
Op Google Maps
is de Tankgracht
duidelijk te herkennen.
klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier